Wspólnik Radca Prawny Jacek Hochman


Wykształcenie:
1994 – 1996 - aplikacja sądowa w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, ukończona egzaminem sędziowskim,
1986 – 1991- Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Doświadczenie:
2005 - wspólnik w kancelarii „Hochman Rozwałka Kancelaria Prawna” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie,
2001 - rozpoczęcie prowadzenia indywidualnej kancelarii radcy prawnego,
1999 – 2001 - PZU NFI Management Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego,
1999 – 2001 - II Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., jako prokurent,
1998 - 1999 - Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. na stanowisku Radcy Prawnego,
1997 - 2002 – Sędzia Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
1992 – rozpoczęcie pracy w Centrali w Departamencie Dewizowym Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. a następnie w Ministerstwie Finansów, Departament Długu Publicznego, Wydział Skarbowych Papierów Wartościowych, na stanowisku Głównego Specjalisty,
Doświadczenie zdobywał również jako członek rad nadzorczych spółek z programu NFI.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie upadłościowym, oraz w obrocie nieruchomościami.

Wspólnik Radca Prawny Robert Rozwałka


Wykształcenie:
1996 - 1998 - aplikacja sądowa przy Sądzie Okręgowym w Warszawie,
1990 – 1996 - studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie:
2005 - wspólnik w kancelarii „Hochman Rozwałka Kancelaria Prawna” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie,
2001 – rozpoczęcie prowadzenia indywidualnej kancelarii radcy prawnego,
1999 - 2003 - praca na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego holdingu spółek leasingowych CARCADE,
1994 – 1999 - praca na stanowisku Asystenta Prezesa Sądu Najwyższego oraz w Departamencie Prawnym Ministerstwa Obrony Narodowej.

List Referencyjny